یکشنبه، اردیبهشت ۱۸، ۱۳۹۰

آیا میدانید؟

وقتی دل کسی رو بشکنید...
هر کاری هم که بعد از اون براش انجام بدین...
 اون دیگه هیچوقت براتون همون "آدم سابق"... نمیشه
هیچ وقت