پنجشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۹۰

آنچه از نگاهم می‌خوانی / نمی‌خوانی

چشم‌ها...
برای حرف‌های ماسیده بر لب
حکم Draft را دارند.