دوشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۹

مدارا

حفظ رابطه با تو که خیانت کاری مثل راه رفتن با دمپایی لا انگشتی ای میمونه که همون یه بندشم پاره شده

بیچاره

من چرا استادمو نمیکشم ؟!

شنبه، خرداد ۰۱، ۱۳۸۹

نبوغ


دوستم ميگه يه راه جديد واسه گرفتن مگسا پيدا كرده:
-دستتو آروم ميبري جلو و ميگيريش! اگه آروم ببري نميفهمه.
بعدش با شيريني خاصي اضافه ميكنه: باور كن.

كاشف

قبلنا فكر ميكردم دخترا همه يه شكل شدن. تازه فهميدم نه تنها يه شكلن بلكه همشون يه بو ميدن.