سه‌شنبه، تیر ۱۳، ۱۳۹۱

نَ- دا-رد

نامجو یه کنسرت بزاره
از اول تا آخرفقط بخونه:
«دنیا وفا ندارد...
ای نور هر دو دیده...»
بعد من هی بزنم روی پام بگم دنیای من تو بودی... ای وای... ای وای