پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۱

نقطه

هر وقت رسید به "مگه فرقی ام میکنه؟!"...

فوراً خدافظی کنید و برای همیشه برید

اندر احوالات برکینگ بد

یه مدل بازنده هست
که وقتی مسابقه تموم میشه همه استادیوم ایستاده تشویقش میکنن
از همونا

اندر احوالات شب

این سیگار هایی که من میکشم
یه روز علیه تو شهادت میدن