یکشنبه، آذر ۰۵، ۱۳۹۱

از دست رفته

آقای میم میگفت:
بدبخت ترین آدم دنیا...
کسی که دوستای واقعیشو از دست بده

باور دارم حرفشو
هر روز بیشتر