سه‌شنبه، اردیبهشت ۱۰، ۱۳۹۲

اونا که وقتی بهت زنگ میزنن و بهشون میگی دلت گرفته...  بیست دقیقه بعد دم خونتونن که ببینن چت شده

اونا که همیشه تو جیب و کیفشون برات خوراکیای خوشمزه دارن

اونا که وقتی هوس یه غذایی میکنی... در اسرع وقت غذا رو میرسونن بهت

اونا که وقتی خواب بد میبینن... نگران تو میشن

اونا که باهات میان دندون پزشکی تا نترسی

اونا که نمیتونن باهات قهر باشن...

دنیا واسه همین آدماس که سر پاس... اونا که همینقد دیوونن

اونوقت شما پیگیر اخبار مذاکرات 1+5 باش

میشه شیش... بی خیال شو

قدر اون آدما رو بدون