پنجشنبه، اسفند ۱۰، ۱۳۹۱

نقطه

هر وقت رسید به "مگه فرقی ام میکنه؟!"...

فوراً خدافظی کنید و برای همیشه برید

۴ نظر:

مفرد مونث بي مخاطب گفت...

اوهوم....

30مین گفت...

آخ آخ کفتی!
انگار که عددی سطل !
بزرگ همانند اینها که سرکوچه ها هست !
ترجیحن آب یخ !
خالی میکنن رو سر آدم !

مولی گفت...

گفتی فرانسوی دیگه آره؟

shakhse nevisande گفت...

احتمالا اوضاع خیلی قمردر عقرب شده بوده :)