دوشنبه، خرداد ۱۰، ۱۳۸۹

مدارا

حفظ رابطه با تو که خیانت کاری مثل راه رفتن با دمپایی لا انگشتی ای میمونه که همون یه بندشم پاره شده

هیچ نظری موجود نیست: