جمعه، خرداد ۲۸، ۱۳۸۹

قبول واقعيت

-امروز چجوري پيچوندي اومدي بيرون؟
-به مامان گفتم با دوست پسرم ميرم بيرون.
-مگه منو ميشناسه؟
-نه

هیچ نظری موجود نیست: