چهارشنبه، آبان ۱۲، ۱۳۸۹

قياس

ادبیات نسخه ی دومی از زندگی نیست
از اين کثافت همان یک نسخه كفايت ميكند.

(ويرجينيا وولف)