شنبه، آذر ۱۱، ۱۳۹۱

مرام

یه مرد با لباس های کهنه و کم رمق توی اتوبوس مثه بید میلرزید
یه پسر خوشتیپی از 2-3 ردیف عقب تر، اومد و باورنیشو در آورد...
ژیله شو داد به مرد میانسال و دوباره بارونیشو پوشید و از اتوبوس پیاده شد
منو بگو که فک میکنم آدم خوبی ام

۲ نظر:

ققنوس روی کاناپه گفت...

من که میگم آدم خوبی هستی....

30مین گفت...

زبان قاصره !
خیلی خوب بود خیلی