دوشنبه، آذر ۲۳، ۱۳۹۴

دنيا

همون ٢٠١٢ بسش بود
چقد وقت اضافه؟!

هیچ نظری موجود نیست: