پنجشنبه، مهر ۱۵، ۱۳۸۹

بدهي

يك جا هست كه بايد در بري. يه جا هم هست كه بايد وايسي. اما خدا نكنه جاي اين دو تا باهم عوض بشه كه ديگه تا آخر عمر بدهكار خودتي...

(دندان مار-مسعود كيميايي)

۲ نظر:

moh3n گفت...

تازه اسمم روت میذارن
اشتباهی در بری میگن ش.ا.ش.و
اشتباهی وایسی میگن گنده گ.و.ز
(درضمن دفعه آخرت باشه نظر منو حذف میکنی)

مرا فرانسوي ببوس گفت...

كشتي منو! حتما بايد ميگفتم كه ميخواستم امتحان كنم... گفتم كي از تو بهتر!