چهارشنبه، آبان ۰۵، ۱۳۸۹

كوچ

كوچ تا چند؟!...
مگر ميشود از خويش گريخت؟!

(بال) تنها غمِ غربت به پرستوها داد...

(بال) تنها غم غربت به پرستوها داد...

(بال) تنها غم غربت به پرستوها داد...


(فاضل نظري)

هیچ نظری موجود نیست: