پنجشنبه، شهریور ۱۸، ۱۳۸۹

ايران بانو

مادري داشتم كه بهار را به گوشه ي چارقدش سنجاق كرده بود...

(ع.م)

۱ نظر:

RAHA BANOO گفت...

بد جوری گره زدی شب گریه هایم را به دلتنگی ها ی ماندگار.

ببین قدرت نبودنت را مادر!!!