جمعه، تیر ۱۸، ۱۳۸۹

برخورد مردانه با نامردي...

درست وقتي كه مي افتم...
تو دستامو نميگيري!
يه لحظه رو نگام وايسا.
بهم محكم بگو ميري.

هیچ نظری موجود نیست: