شنبه، مرداد ۰۹، ۱۳۸۹

اينطور راحتي؟!

نگران نباش
پاچه هايم را بالا زده ام
تا فرق ميان رعيت و عاشق
معلوم نشود.


(كيكاووس ياكيده)

هیچ نظری موجود نیست: