چهارشنبه، تیر ۲۳، ۱۳۸۹

( )

جدايي چون ميله اي آويزان درهوا
به سرو صورتم ميخورد
جدايي پلي ميان ماست
حتي اگر زانو به زانوي تو نشسته باشم!


ناظم حكمت

هیچ نظری موجود نیست: