جمعه، تیر ۲۵، ۱۳۸۹

در باب رساله علف و دهن بزي

دختر ها به خاطر زیبا بودنشان دوست داشتنی نمی‌شوند، بلکه اگر دوست داشتنی باشند، زیبا به نظر می‌رسند.

هیچ نظری موجود نیست: