جمعه، مرداد ۰۱، ۱۳۸۹

لطف ميكني...!

خدايا! منو در برابر دوستانم محافظت بفرما! خودم از عهده دشمنام بر ميام.

هیچ نظری موجود نیست: