شنبه، مرداد ۱۶، ۱۳۸۹

درد

-همه درداي آدم از فهميدنه...
لازم نيس داداشت چيزي بفهمه.


سوته دلان(علي حاتمي)

هیچ نظری موجود نیست: