سه‌شنبه، شهریور ۰۲، ۱۳۸۹

دروغ نگو... بقيه ش تو سرت بخوره

مردم به خاطر مذهب بحث ميكنند، كتاب مينويسند، ميجنگند و حتي ميميرند اما حاضر نيستند بر اساس اصول آن زندگي كنند.

(چارز كولتون)