سه‌شنبه، مرداد ۱۲، ۱۳۸۹

خونه... اون خونه ي ويرون...

خانه، جايي نيست كه شما در آن زندگي ميكنيد، جايي است كه ديگران شما را ميفهمند.

(كريستين مورگن استرن)

۲ نظر:

runaway گفت...

از هر طرف نرفته به بن بست میرسیم
نفرین به روزگار من و روزگار تو

مرا فرانسوي ببوس گفت...

احساس ميكنم كه جدايم نموده اند
همچون شهاب سوخته اي از مدار تو

محمد علي بهمني خوب ميدونه ما مهره ي سوخته ايم!