جمعه، مرداد ۲۲، ۱۳۸۹

چه بويي مياد؟!

سياستمداران مثله كهنه ي بچه هستند، هر از چند گاهي به يك دليل واضح و مشخص بايد آنها را عوض كرد.
(ويل اسميت)

۱ نظر:

بهاره گفت...

خدا ویل اسمیت را بیامرزه.