شنبه، مرداد ۳۰، ۱۳۸۹

نيمه ي پر

- ناخدا خورشيد، هموني كه يه دست نداره؟
- نه! هموني كه يه دست داره!

(ناخدا خورشيد-ناصر تقوايي)
۱ نظر:

سایه گفت...

همونی که یه دست داره و یه پا