دوشنبه، مرداد ۱۸، ۱۳۸۹

نظر خواهي

-نظر تو چيه؟
-من نظرِ لطفمه

هیچ نظری موجود نیست: