چهارشنبه، مرداد ۲۷، ۱۳۸۹

شوخي دستي

زندگي شوخي زشتي است كه هر چه به پايانش نزديك شويم ، مستهجن تر ميشود.

(w.s.gilbert)