یکشنبه، مرداد ۱۰، ۱۳۸۹

دور صد و بيست و پنجم سفر هاي استاني

نميدانم كه چرا آدمهاي بي خاصيت، اين همه شوق خدمت به جامعه ي خود را دارند.

(دومينيك دان)


هیچ نظری موجود نیست: